0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 Aneta Kosiorek      22.01.2016 godz. 9:50


Przeznacza się do zbycia nieruchomości z zasobów gruntów Gminy Ksawerów. Działki w Ksawerowie przy ul. Szkolnej. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne, jako uzupełniające przeznaczenie funkcja usług w ramach powierzchni podstawowej.

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com