0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: `Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie - II etap`

Numer: RZP.271.6.2016.JG


Informacja z otwarcia ofert w dniu 28 lipca 2016 roku

złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

 

„Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie – II etap”.

Na sfinansowanie powyższego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 210.000,00 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy, 00/100)

            Informuję, że w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie – II etap” wpłynęły 4 oferty:

 

Oferta Nr 1 – Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Kaśkiewicz, Chechło Pierwsze ul. Karolewska 30, 95-082 Dobroń

 Cena oferty: 242.993,03 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy, 03/100).

Termin wykonania zamówienia:  2 miesiące.

Okres gwarancji: brak.

Warunki płatności: 30 dni.

 

Oferta Nr 2 - „TEDEX” Konserwacja Zabytków, Kowalstwo i Usługi Budowlane Piotr Szor, 90-702 Łódź, ul. Legionów 38 lok. 25

Cena oferty: 276.099,33 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć, 33/100).

Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące.

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Warunki płatności 30 dni.

 

Oferta Nr 3 – Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana”, 91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36

Cena oferty: 243.002,63 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści trzy tysiące dwa 63/100).

Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące.

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Warunki płatności: 30 dni.

 

Oferta Nr 4 – Zakład Betoniarsko Studniarski „STUD-BET” Krzysztof Wilczura, 95-054 Ksawerów, ul. Łaska 20

Cena oferty: 281.701,79 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset jeden, 79/100).

Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące.

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Warunki płatności: 30 dni.
Informacja opublikowana przez:
  dnia 28 2016 godz. 12:14
Liczba odsłon:
  501 od 28 2016 godz. 12:14  (średnio 1.37 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com