0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Oświadczenia majątkowe  » Kadencja 2006-2010 » Z-ca Wójta, Sekretarz


Rafał Tustanowski

treść oświadczenia majątkowego za 2009 rok
treść oświadczenia majątkowego za 2008 rok
treść oświadczenia majątkowego za 2007 r.
treść oświadczenia majątkowego - za 2006 r. 
treść oświadczenia majątkowego Rafała Tustanowskiego - początek kadencji

Na podstawie art. 24 i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz.1198) dokonano wyłączenia jawności informacji o adresie zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Wyłączenia dokonano ze względu na prywatność osoby składającej ww. oświadczenie.

Wyłączenia jawności dokonała: Monika Sroczyńska Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy KsawerówInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aleksandra Bartold [Inspektor] dnia 4 maj 2010
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 21 luty 2007 godz. 08:44
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aleksandra Bartold dnia 4 maj 2010 godz. 13:32
Liczba odsłon:
  6124 od 21 luty 2007 godz. 08:44  (średnio 2.48 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com