www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Jednostki Organizacyjne Gminy » Gminne Przedszkole w Widzewie » Oferta Edukacyjna » Program


1.    Program

 

Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza oparta jest o Podstawę Programową. Program na , którym pracują nauczycielki to ,,Nasze Przedszkole’’ Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej zgodny z nową Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego          z dnia 23 grudnia 2008 r. Program edukacji przedszkolnej umożliwia osiągnięcie umiejętności warunkujących pełna gotowość szkolna przedszkolaków we wszystkich obszarach. Autorki programu wskazują metody czynne, aktywizujące za priorytet pracy nauczyciela przy organizacji zajęć edukacyjnych. Podczas realizacji programu dziecięca aktywność przejawia się poprzez samodzielnie podejmowaną działalność zabawową. Program napisany jest poprawnym językiem, daje możliwość stopniowania trudności, daje gwarancję stosowania zróżnicowanych metod i form pracy. Program umożliwia realizacje najważniejszych umiejętności niezbędnych  do osiągnięcia gotowości szkolnej przedszkolaków jak: myślenie, poszukiwanie, działanie, komunikowanie się i współpraca.

         Program umożliwia nauczycielkom racjonalne planowanie pracy  z wychowankiem. Realizacja treści programowych przynosi wymierne efekty, wpływa na rozwój wyobraźni twórczej oraz na rozwój umiejętności polisensorycznego odbierania świata. 

 

W pracy z dziećmi wykorzystujemy:

-    elementy pedagogiki zabawy

-    elementy dramy

-    elementy metody  Dobrego Startu Marty 

     Bogdanowicz

-    metody zajęć ruchowych Labana, Orffa i

     elementy ruchu rozwijającego Weroniki

     Sherborne

-    elementy metody ,,Edukacja przez ruch’’

      Doroty Dziamskiej

-    dziecięca matematyka E. Gruszczyk –

      Kolczyńskiej, E. Zielińskiej

-     Metody aktywizując

-     Różnorodne techniki plastyczne

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Lucyna Kasznicka [Nauczyciel] dnia 25 maj 2010
Informacja opublikowana przez:
  Aleksandra Bartold dnia 25 maj 2010 godz. 14:02
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aleksandra Bartold dnia 25 maj 2010 godz. 14:08
Liczba odsłon:
  2680 od 25 maj 2010 godz. 14:02  (średnio 2.54 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com