0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Kadencja:

    
Wójt Gminy - Adam Topolski
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe
 Przedmiot działania i kompetencje
 Informacje o zadaniach zrealizowanych
 Informacje o zadaniach trakcie realizacji
 Plany i zamierzenia na przyszłość
 Wystąpienia i inne oceny
 Zarządzenia i inne akty wewnętrzne
 Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 Pytania do Wójta Gminy
 Spotkania z mieszkańcami
 
Skarbnik Gminy - Ewa Łuczyńska
 
 Informacje osobowe
  Oświadczenia majątkowe


 


 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com