0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Budżet  » Budżet Gminy Ksawerów


BUDŻET NA 2015 ROK

 Uchwała nr V-25-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Część opisowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 11

 

BUDŻET NA 2014 ROK

 

Uchwała LI/354/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.

Część opisowa

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załączniik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

 

BUDŻET NA 2013 ROK

Uchwała Nr XXXVI/251/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na 2013 rok

Część opisowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/251/2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/251/2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/251/2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/251/2013

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/251/2013

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/251/2013

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/251/2013

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/251/2013

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/251/2013

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/251/2013

BUDŻET NA 2012 ROK 

Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na 2012 rok

Część opisowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/135/2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/135/2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/135/2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/135/2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/135/2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/135/2012

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/135/2012

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/135/2012

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/135/2012

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/135/2012

BUDŻET NA 2011 ROK 

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na 2011 rok.

Część opisowa do budżetu Gminy Ksawerów na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2011 (Plan dochodów)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/2011 (Plan wydatków)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/28/2011 (Plan wydatków majątkowych)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/28/2011 (Plan przychodów)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/28/2011 (Plan rozchodów)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/28/2011 (Plan dochodów zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska))

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/28/2011 (Plan wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/28/2011 (Plan dotacji z budżetu gminy)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/28/2011 (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/28/2011 (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

BUDŻET NA 2010 ROK 

Uchwała Nr LVI/409/2010 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2010

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVI/409/2010

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/409/2010

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LVI/409/2010

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LVI/409/2010

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LVI/409/2010

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LVI/409/2010

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LVI/409/2010

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LVI/409/2010

Załącznik nr 9 do Uchwały nr LVI/409/2010

Załącznik nr 10 do Uchwały nr LVI/409/2010

Załącznik nr 11 do Uchwały nr LVI/409/2010

Część opisowa do budżetu Gminy Ksawerów na 2010 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ksawerów na koniec 2009 roku

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na koniec 2009 roku

Ewidencja księgowa gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ksawerów na 31.12.2009 rok

BUDŻET NA 2009 ROK 

Uchwała Nr XXXIX/257/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/257/2008

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/257/2008

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/257/2008

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX/257/2008

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIX/257/2008

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIX/257/2008

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXIX/257/2008

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXIX/257/2008

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXXIX/257/2008

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXIX/257/2008

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXXIX/257/2008

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XXXIX/257/2008

Załącznik nr 13 do Uchwały nr XXXIX/257/2008

Część opisowa do budżetu Gminy Ksawerów na 2009 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ksawerów na koniec 2008 roku

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na koniec 2008 roku

Ewidencja księgowa gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ksawerów na 31.12.2008 r.

Mienie komunalne w użytkowaniu wieczystym

Mienie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu gminy (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

BUDŻET NA 2008 ROK 

Uchwała nr XXIV/157/2008 z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2008

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/157/2008

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/157/2008

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/157/2008

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIV/157/2008

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIV/157/2008

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIV/157/2008 

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXIV/157/2008

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXIV/157/2008 

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXIV/157/2008 

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXIV/157/2008

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXIV/157/2008 

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XXIV/157/2008

Załącznik nr 13 do Uchwały nr XXIV/157/2008 

Załącznik nr 14 do Uchwały nr XXIV/157/2008

Budżet Gminy Ksawerów na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ksawerów na koniec 2007 r.

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania na koniec 2007 r. 

Ewidencja księgowa gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ksawerów na 31. 12. 2007 r.

Mienie komunalne w użytkowaniu wieczystym

Prawo wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa 

Mienie skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu gminy (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ewa Łuczyńska [Skarbnik] dnia 23 czerwiec 2015
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 10 listopad 2004 godz. 14:08
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aneta Kosiorek dnia 23 czerwiec 2015 godz. 09:41
Liczba odsłon:
  14468 od 10 listopad 2004 godz. 14:08  (średnio 3.01 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com