0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Przepisy prawne


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 03.193.1891)

Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy Ksawerów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2006 (OGŁOSZENIE)
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/2006 (Szczegółowe wymagania dotyczące warunków, zakresu, sposobu realizacji i merytorycznej zawartości oferty na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 7/2006 (Regulamin Komisji Konkursowej)

#p355#
Załącznik do uchwały NrXXIX/249/2005 z dnia 10 marca 2005 r. - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KSAWERÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2005
Uchwała Nr XVI/134/2004 z dnia 25 marca 2004 r.w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi na 2004 rok.
Załącznik do Uchwały Nr XVI/134/2004 z dnia 25 marca 2004 r.Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 5 styczeń 2005 godz. 08:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Monika Sroczyńska dnia 20 luty 2006 godz. 16:25
Liczba odsłon:
  8044 od 5 styczeń 2005 godz. 08:19  (średnio 2.13 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com