0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Budżet  » Sprawozdania z wykonania Budżetu


SPRAWOZDANIA ZA 2015 R.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za 2015 rRb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst za IV kwartał 2015 r.   Rb-Z

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za 2015 r.  Rb-NDS

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za 2015 r.  Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst - wg. stanu na koniec II kwartału 2015 r.  Rb - Z

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst - od początku roku do dnia 30.06.2015 r.  Rb - NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg. stanu na koniec II kwartału 2015 r. Rb - N

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst - od początku roku do 30.06.2015 r. Rb - 28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST -od początku roku do 30.06.2015 r. Rb - 27S

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Zarządzenie Nr 72-15 Wójta Gminy Ksawerów z dn. 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Ksawerów za 2014 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ksawerów za 2014 rok

Sprawozdanie SP ZOZ MEDiKSA za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności GDKzB za 2014 rok

Tabele do wykonania budżetu 2014

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

LX/403/2014

Zarządzenie Nr 50/14 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Ksawerów za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Gminy Ksawerów

Sprawozdanie z działalności ŚDS za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ MEDiKSA za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności GDKzB w Ksawerowie

 Tabele do sprawozdania

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok - I półrocze

Zarządzenie Nr 143/13 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Ksawerów za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. Gminy Ksawerów

Sprawozdanie finnasowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDiKSA" w Ksawerowie za I półrocze

Sprawozdanie za I półrocze 2013 r. Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

Sprawozdanie za I półrocze 2013 roku Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

Tabela I - PLAN DOCHODÓW

Tabela II - PLAN WYDATKÓW

Tabela III - Plan Wydatków zadań majątkowych

 Tabela IV - Plan Dochodów - Dochody majątkowe

 

Tabela V - Plan dochodów zadań realizowanych z zakreu ochrony środowiska

Tabela VI - Plan wydatków zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska

Tabela VII - Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Tabela VIII - PLAN WYDATKÓW - Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych 

Tabela IX - Wykonanie dotacji z budżetu gminy na dzień 30.06.2013 r.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego

 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2012 rok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie z a2012 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie za 2012 rok

Tabelka - Plan dochodów

Tabelka - Plan wydatków

Tabelki

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała Nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Ksawerów z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ksawerów za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego SP ZOZ "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie za 2011 rok

 

 Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Ksawerów za I półrocze 2011 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Plan dochodów - Tabela Nr 1

Plan wydatków - Tabela Nr 2

Plan wydatków zadań majątkowych - Tabela Nr 3

Plan dochodów zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska - Tabela Nr 4

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ksawerów za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego SP ZOZ "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie za 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Ksawerów za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009rok

Uchwała Nr LXI/435/2010 Rady Gminy Ksawerów z dnia 26 kwietnia 2010 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, cz.1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, część 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, część 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok

Uchwała Nr XLIV/308/2009 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego SP ZOZ "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie za 2008 rokInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Paulina Tyczko [sekretarka] dnia 4 maj 2015
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 15 listopad 2004 godz. 14:32
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Paulina Tyczko dnia 14 październik 2016 godz. 13:05
Liczba odsłon:
  11673 od 15 listopad 2004 godz. 14:32  (średnio 2.62 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com