0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenia » Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2014 r.


Ksawerów, 31.03.2015 r.

 

 

Informacja Wójta Gminy Ksawerów

 

             W związku z § 11 ust. 4 i 5 uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia  6 lipca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ksawerów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, informuję, że dotacja celową na realizację zadań z zakresu sportu w 2014 r. otrzymały następujące Kluby Sportowe:

  1. Uczniowski Klub Sportowy „ Atlas”, z siedzibą w Szkole Podstawowej przy  ul. Zachodniej 33, 95-054 Ksawerów
  2. Uczniowski Klub Sportowy „ Start”, z siedzibą przy ul. Zachodniej 33, 95-054 Ksawerów
  3. Gminny Klub Sportowy GKS „Ksawerów”, z siedzibą przy ul. Cichej 16, 95-054 Ksawerów

Zgodnie z w/w uchwałą oraz zapisem w treści umów, Kluby zostały zobowiązane do złożenia sprawozdań w terminie 30 dni od zakończenia zadania. Kluby złożyły sprawozdania  w wyznaczonym terminie. Kontrola sprawozdań pod względem merytorycznym i finansowym zakończyła się 23 lutego 2015 r.

Klub sportowy

Kwota dotacji

Informacja o rozliczeniu

Uczniowski Klub Sportowy

 „Atlas”

5 500,00 zł

Rozliczenie dotacji zgodnie z warunkami umowy oraz załączonymi dokumentami finansowymi. Dotacja prawidłowo rozliczona.

Uczniowski Klub Sportowy

„Start”

5 500,00 zł

Rozliczenie dotacji zgodnie z warunkami umowy oraz załączonymi dokumentami finansowymi. Dotacja prawidłowo rozliczona.

Gminny Klub Sportowy „Ksawerów”

39 000,00 zł

Rozliczenie dotacji zgodnie z warunkami umowy oraz załączonymi dokumentami finansowymi. Dotacja prawidłowo rozliczona.

 

Sprawozdania poszczególnych Klubów w wersji papierowej znajdują się w Urzędzie Gminy Ksawerów, w Referacie Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, pokój nr 305.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                                /-/ Adam Topolski

 

 

 

 

 

 

Ksawerów, dnia 20 marca 2014 r.

 

  INFORMACJA  WÓJTA  GMINY

 

        Na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie określenia warunków  i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ksawerów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu informuję, że przyznano dotację w wysokości:

 

  • 5 500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS ,,ATLAS” na wsparcie w 2014 r. projektu sportowego pod nazwą ,,Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie gminy Ksawerów”.

 

  • 5 500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS ,,START” na wsparcie w 2014 r. projektu sportowego pod nazwą ,,Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie gminy Ksawerów”.

 

  • 39 000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) dla Gminnego Klubu Sportowego GKS ,,Ksawerów” na wsparcie w 2014 r. projektu sportowego pod nazwą  „Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie gminy Ksawerów”.

  

                                                                                                     WÓJT

                                                                                            /-/ Adam Topolski

 

 


Kliknij, aby pobrać druk wniosku w wersji doc.

Kliknij, aby pobrać druk wniosku w wersji pdf.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aleksandra Bartold [Inspektor] dnia 31 marzec 2015
Informacja opublikowana przez:
  Aleksandra Bartold dnia 19 luty 2014 godz. 11:16
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aleksandra Bartold dnia 31 marzec 2015 godz. 12:55
Liczba odsłon:
  4692 od 19 luty 2014 godz. 11:16  (średnio 2.24 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com