0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Jednostki Organizacyjne Gminy  » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Aktualności


Zapraszamy na stronę internetową http://ksawerow.naszops.plSTYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

na rok szkolny 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy mogą składać wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h pok. 105. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2015 r.

Wnioski dostępne będą w szkołach, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h pok. 105 oraz na stronie www.ksawerow.naszops.pl w zakładce formularze do pobrania.

Stypendia szkolne przyznawane są w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur, imiennych rachunków i innych dokumentów (wystawionych na rodzica lub ucznia) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Refundacja kosztów na rok szkolny 2015/2016 będzie uwzględniona z datą zakupu na dokumencie nie wcześniej niż od 1 lipca, a w przypadku zakupu podręczników nie wcześniej niż od 1 czerwca na kolejny rok szkolny.


Zapraszamy na stronę internetową http://ksawerow.naszops.pl


Informacja Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie przekazuje informację Stowarzyszenia SPES, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Wnioski o stypendia na lata 2015/2016 przyjmowane są do dnia 6.04.2015 r.

Informacje oraz składanie wniosków na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES Organizacja Katolicka

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 00000 14574

Katowice, ul. Kościuszki 46  tel. 32 205 38 80

www.dla-dzieci.spes.org.pl  e-mail: spes@spes.org.pl


Spotkanie Świąteczno -Noworoczne

W dniu 29 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, już po raz trzeci z inicjatywy Wójta Gminy Ksawerów Pana Adama Topolskiego odbyło się Świąteczno – Noworoczne Spotkanie z samotnymi, chorymi i niepełnosprawnymi mieszkańcami, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie, w którym uczestniczyło 120 osób.

Szczegółowe informacje na temat spotkania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie www.ksawerow.naszops.pl w zakładce Aktualności


UWAGA !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ksawerowie informuje, iż
w miesiącu LUTYM:

 • wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego za miesiąc luty odbywać się będzie od dnia 26.02.2015r.
 • wypłata zasiłków z pomocy społecznej za miesiąc luty bez zmian po 24.02.2015r.

HARMONOGRAM WYDAWANIA DOWODÓW WYPŁAT
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE


1. Zasiłki z pomocy społecznej: po 24 do 30/31 każdego miesiąca.
2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: od 28 do 30/31 każdego miesiąca.
w godzinach:

Poniedziałek    10.00-15.00
Wtorek            09.00-13.00
Środa              09.00-13.00
Czwartek         09.00-13.00
Piątek              09.00-12.00

UWAGA!!

Osobom, których stan trzeźwości będzie wskazywał na spożycie alkoholu, Dowody Wypłaty nie będą wydawane.


PUNKT KONSULTACYJNY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KSAWEROWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje o dyżurach psychologa i terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w I półroczu 2015 r.

Szczegółowe informacje o dyżurach psychologa i terapeuty uzależnień na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie www.ksawerow.naszops.pl  w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Punkt Konsultacyjny.


 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych miłością,

pokojem i rodzinnym ciepłem oraz Błogosławieństwa Bożego

w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2015 Roku

życzy

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Ksawerowie

wraz z Pracownikami


 Wyjazd dzieci do Teatru Wielkiego w Łodzi


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie w wyniku nawiązanego kontaktu z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną  otrzymał 35 biletów na imprezę charytatywną pn. „Strefa dzieciom”, która odbyła się 06 grudnia 2014 r. w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegółowe informacje na temat wyjazdu na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie www.ksawerow.naszops.pl w zakładce Aktualności


SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE

   2 grudnia br. odbyło się spotkanie mikołajkowe dla ponad 50 dzieci z terenu gminy, kończące projekt  "KSAWERÓW BEZ PRZEMOCY” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie.
Głównym punktem spotkania mikołajkowego było widowisko teatralne pt. „Tajemnica zamku wyobraźni” wystawione przez Teatr Króla z Łodzi. Po spektaklu i wspólnym kolędowaniu wszystkie dzieci otrzymały z rąk Świętego Mikołaja paczki świąteczne.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością p. Adam Topolski – Wójt Gminy Ksawerów oraz p. Maria Wróbel – Przewodnicząca Rady Gminy.

Szczegółowe informacje na temat spotkania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie www.ksawerow.naszops.pl w zakładce Programy osłonowe - Ksawerów bez przemocy.Warsztaty z nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych


    W dniu 20.10.2014 r. w ramach realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie projektu „KSAWERÓW BEZ PRZEMOCY” odbyło się pierwsze z trzech spotkań warsztatowych z nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kolejne dwa spotkania odbędą się w listopadzie br.
Uczestnicy warsztatów będą zdobywać umiejętności pomagające samodzielnie radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Interwent kryzysowy wyposaży uczestników w teoretyczną wiedzę o kryzysie i możliwościach pokonywania go oraz dostępnych możliwościach poszukiwania wsparcia w sytuacjach trudnych.
   Szczegółowe informacje na temat szkolenia na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie www.ksawerow.naszops.pl w zakładce Programy osłonowe - Ksawerów bez przemocy.


Szkolenie edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 07.10.2014 r. w ramach realizacji projektu „KSAWERÓW BEZ PRZEMOCY” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie zorganizował szkolenie edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 21 przedstawicieli wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Asystenta Rodziny, Pracowników socjalnych GOPS w Ksawerowie, ŚDS w Ksawerowie oraz Funkcjonariuszy Policji.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie www.ksawerow.naszops.pl w zakładce Programy osłonowe - Ksawerów bez przemocy.


Relacja z konferencji " Jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem"

W dniu 2 października 2014 r. w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1 odbyła się konferencja na temat "Jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem" organizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

Szczegółowe informacje na temat konferencji na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie www.ksawerow.naszops.pl w zakładce Programy osłonowe - Ksawerów bez przemocy.


Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Ksawerów do przybycia na Konferencję organizowaną w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Konferencja odbędzie się w dniu 02.10.2014 r. o godz. 17.00 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1.

Prelegentem konferencji będzie m. in. Sędzia Anna Maria Wesołowska.

Podczas konferencji zostaną poruszone tematy zjawiska przemocy w rodzinie, jej skutków, form pomocy oraz zasad właściwego reagowania.


Projekt w ramach Programu Osłonowego

pod nazwą „KSAWERÓW BEZ PRZEMOCY”.

 

Od września 2014 r. na terenie Gminy Ksawerów za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie rusza Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowanego na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Ksawerów pod nazwą „KSAWERÓW BEZ PRZEMOCY”. Projekt ten ma służyć poprawie sytuacji rodzin doznających przemocy i ochronie rodzin zagrożonych przemocą poprzez podejmowanie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej.

Celem projektu jest:

 • poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie;

 • zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 • ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 13.000,00 zł, w tym kwota dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 10.000,00 zł oraz wkład własny 3.000,00 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie:

wrzesień – grudzień 2014 roku.

W ramach projektu „KSAWERÓW BEZ PRZEMOCY” przewidziane jest m. in.:

 • przeprowadzenie diagnozy środowiska lokalnego tzw. „grupy ryzyka” wraz z opracowaniem raportu;

 • zorganizowanie warsztatu z nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla rodziców;

 • zorganizowanie Konferencji lokalnej dla mieszkańców Gminy Ksawerów na temat zjawiska przemocy w rodzinie, jej skutków, form pomocy oraz zasad właściwego reagowania z udziałem m. in. Sędzi Anny Marii Wesołowskiej;

 • szkolenie edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie Asystenta rodziny i Funkcjonariuszy Policji;

 • organizacja spotkania podsumowującego realizację projektu „Ksawerów bez przemocy” w ramach, którego wystawione zostanie przedstawienie, którego tematem przewodnim będzie profilaktyka z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje

o spotkaniach terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Ksawerowie

Od 12.09.2014 r. spotkania terapeuty uzależnień będą odbywać się w każdy piątek w godz. 18.00 do 21.00 w budynku Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1.

W ramach Punktu konsultacyjnego udzielane będą porady, konsultacje, spotkania grup wsparcia/ samopomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Zajęcia prowadzone będą przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień.

    


PUNKT KONSULTACYJNY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KSAWEROWIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje o dyżurach psychologa i terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w II półroczu 2014 r.

Pomoc psychologiczna skierowana jest dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób będących w kryzysie.

Dyżury psychologa odbywają się dwa razy w miesiącu, w czwartki w godz. 13:30 do 15:30. Osoby potrzebujące wsparcia, czy porady psychologicznej proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej nr tel. /42/213 89 83, bądź przyjść osobiście do GOPS, ul. Kościuszki 3 h, pok. 105 w celu ustalenia godziny spotkania.

 

Harmonogram konsultacji psychologicznych:

 

 • 10 lipca- czwartek w godz. 13.30-15.30

 • 24 lipca- czwartek w godz. 13.30-15.30

 • 14 sierpnia- czwartek w godz. 13.30-15.30

 • 28 sierpnia- czwartek w godz. 13.30-15.30

 • 11 września- czwartek w godz. 13.30-15.30

 • 25 września- czwartek w godz. 13.30-15.30

 • 9 października- czwartek w godz. 13.30-15.30

 • 23 października- czwartek w godz. 13.30-15.30

 • 13 listopada- czwartek w godz. 13.30-15.30

 • 27 listopada- czwartek w godz. 13.30-15.30

 • 11 grudnia- czwartek w godz. 13.30-15.30

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje o spotkaniach terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Ksawerowie w terminie od 30.06.2014 do 18.07.2014 r.

Spotkania będą odbywać się w każdy poniedziałek w godz. 18.00 do 21.00 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1. W ramach Punktu konsultacyjnego udzielane będą porady, konsultacje, spotkania grup wsparcia/ samopomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Zajęcia prowadzone będą przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień.

Harmonogram spotkań terapeuty uzależnień  

 • 30 czerwca- poniedziałek w godz. 18.00 – 21.00

 • 07 lipca- poniedziałek w godz. 18.00 – 21.00

 • 14 lipca- poniedziałek w godz. 18.00 – 21.00

Terminy kolejnych spotkań będą podane w terminie późniejszym.

           

   Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, iż Rada Ministrów w dniu 27 maja 2014 roku przyjęła uchwałę o wprowadzeniu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Rządowy program wchodzi w życie 16 czerwca 2014 roku.
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci. Ma służyć ułatwieniu rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji kultury, aktywnego wypoczynku oraz obniżenia codziennych kosztów funkcjonowania. Wydanie karty jest bezpłatne, a dochody nie są brane pod uwagę. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 18. roku życia lub – w przypadku kontynuowania nauki – do 25. roku życia.

Wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodzinysądo pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie lub na stronie www.ksawerow.naszops.pl w zakładce formularze do pobrania.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie od dnia 16 czerwca 2014 r.

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

na rok szkolny 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie  informuje, że udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów. Osoby zainteresowane w/w formą pomocy mogą składać wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h pok.105. od dnia 16.08.2014 r. do dnia 15.09.2014r.

Wnioski dostępne będą w szkołach oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie,ul.Kościuszki 3h pok.105.

Stypend i zasiłki szkolne przyznawane są w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na rodzica lub ucznia) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Refundacja kosztów będzie uwzględniona z datą wystawienia dokumentu od września 2014 r.

 

PUNKT KONSULTACYJNY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KSAWEROWIE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje o dyżurach psychologa i terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w I półroczu 2014 r.
Pomoc psychologiczna skierowana jest dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób będących w kryzysie.
Dyżury psychologa odbywają się dwa razy w miesiącu, w czwartki w godz. 13:30 do 15:30. Osoby potrzebujące wsparcia, czy porady psychologicznej proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej nr tel. /42/213 89 83, bądź przyjść osobiście do GOPS, ul. Kościuszki 3 h, pok. 105 w celu ustalenia godziny spotkania.

Harmonogram konsultacji psychologicznych:

 • 23 stycznia- czwartek w godz. 13.30-15.30
 • 30 stycznia- czwartek w godz. 13.30-15.30
 • 13 lutego- czwartek w godz. 13.30-15.30
 • 27 lutego- czwartek w godz. 13.30-15.30
 • 13 marca- czwartek w godz. 13.30-15.30
 • 27 marca- czwartek w godz. 13.30-15.30
 • 10 kwietnia- czwartek w godz. 13.30-15.30
 • 24 kwietnia- czwartek w godz. 13.30-15.30
 • 15 maja- czwartek w godz. 13.30-15.30
 • 29 maja- czwartek w godz. 13.30-15.30
 • 12 czerwca- czwartek w godz. 13.30-15.30
 • 26 czerwca- czwartek w godz. 13.30-15.30

     W Punkcie konsultacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie dyżuruje również instruktor terapii uzależnień.
W ramach Punktu konsultacyjnego udzielane są porady, konsultacje, spotkania grup wsparcia/ samopomocy dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godz. 15.00 do 17.00  w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1.
Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień.
Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia oraz osobom im najbliższym. Podstawowym zadaniem jest doradztwo (udzielanie informacji, edukacji) dla osób uzależnionych, współuzależnionych będących w trudnej sytuacji życiowej.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.

 

 


 

 

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że od dnia 01 września 2013 r. udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy proszone są o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2013 r.

Wnioski dostępne będą w szkołach oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h pok. 105.

 

 


 

 

 

DOKUMENTY DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014 t. j. OD LISTOPADA 2013 ROKU.

 • WYPEŁNIONY WNIOSEK
 • OŚWIADCZENIE WRAZ Z PIT-11 LUB ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM NA ZASADACH OKREŚLAJĄCYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C I ART. 30E USTAWY Z DNIA 26.07.1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM ( DOCHÓD, SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I PODATEK NALEŻNY) ZA 2012 ROK!!! WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY
 • PRAWOMOCNY WYROK ZASĄDZAJĄCY ALIMENTY/ WYROK ROZWODOWY/ SEPARACJA ( W PRZYPADKU OSÓB SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI)
 • ZAŚWIADCZENIE KOMORNIKA SĄDOWEGO O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ZA 2012 ROK
 • OŚWIADCZENIE BĄDŹ ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY O OPŁACONYCH SKŁADKACH (9%) NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA 2012 ROK
 • OŚWIADCZENIE/ ZAŚWIADCZENIE O SYTUACJI ZAWODOWEJ TJ. MIEJSCE PRACY, OD KIEDY ZATRUDNIONY I WSZYSTKIE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA
 • W PRZYPADKU DOCHODU UZYSKANEGO Z TYT. PODJĘCIA ZATRUDNIENIA, OTRZYMANIA ZASIŁKU DLA OSOBY BEZROBOTNEJ, PODJĘCIA POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OTRZYMANIU EMERYTURY, RENTY BĄDŹ ZASIŁKU CHOROBOWEGO PO 2012 ROKU!!! ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NETTO ZA PIERWSZY PEŁEN MIESIĄC
 • W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU: ŚWIADECTWO/-A PRACY, DECYZJA PUP O UTRACIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OSOBY BEZROBOTNEJ, WYPIS Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, DECYZJA O UTRACIE RENTY, EMERYTURY, ZASIŁKU CHOROBOWEGO
 • ZAŚWIADCZENIE Z PUP O POSIADANYM STATUSIE OSOBY BEZROBOTNEJ
 • POTWIERDZENIE OTRZYMYWANYCH ALIMENTÓW ZA 2012 ROK
 • KOPIA WPISU/WYPISU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • DEKLARACJA DOCHODU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK- RYCZAŁT LUB KARTA PODATKOWA
 • WYPIS ZUPEŁNEGO AKTU URODZENIA- W PRZYPADKU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA
 • ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/ STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA
 • KOPIA DECYZJI ZUS O OTRZYMYWANYCH ŚWIADCZENIACH EMERYTALNO- RENTOWYCH
 • DOKUMENTY O UZYSKANYM DOCHODZIE NIEOPODATKOWANYM ZA 2012 ROK TJ. STYPENDIA, GOSPODARSTWO ROLNE
 • ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY DZIECKA O NAUCE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ ( DZIECI OD LAT 16) LUB SZKOLE WYŻSZEJ
 • ZAŚWIADCZENIE Z MOPS/GOPS INNEJ GMINY ZAMELDOWANIA

POWYŻSZE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE W POKOJU 103 NA I PIĘTRZE OD DNIA 02.09.2013 R.

 

 


 

 

 

DOKUMENTY DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014 t. j. OD PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.

 1. W PRZYPADKU DZIECI DO LAT 18- WNIOSEK SKŁADA RODZIC
 2. W PRZYPADKU DZIECI, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT WNIOSEK SKŁADA OSOBA UPRAWNIONA
 • WYPEŁNIONY WNIOSEK
 • OŚWIADCZENIE WRAZ Z PIT-11 LUB ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM NA ZASADACH OKREŚLAJĄCYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C I ART. 30E USTAWY Z DNIA 26.07.1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM ( DOCHÓD, SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I PODATEK NALEŻNY) ZA 2012 ROK!!! WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY
 • PRAWOMOCNY WYROK ZASĄDZAJĄCY ALIMENTY/ WYROK ROZWODOWY/ SEPARACJA
 • ZAŚWIADCZENIE KOMORNIKA SĄDOWEGO O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH ZA DWA MIESIĄCE POPRZEDZAJĄCE ZŁOŻENIE WNIOSKU
 • ZAŚWIADCZENIE KOMORNIKA SĄDOWEGO O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ZA 2012 ROK
 • OŚWIADCZENIE BĄDŹ ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY O OPŁACONYCH SKŁADKACH (9%) NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA 2012 ROK
 • OŚWIADCZENIE/ ZAŚWIADCZENIE O SYTUACJI ZAWODOWEJ TJ. MIEJSCE PRACY, OD KIEDY ZATRUDNIONY I WSZYSTKIE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA
 • W PRZYPADKU DOCHODU UZYSKANEGO Z TYT. PODJĘCIA ZATRUDNIENIA, OTRZYMANIA ZASIŁKU DLA OSOBY BEZROBOTNEJ, PODJĘCIA POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OTRZYMANIU EMERYTURY, RENTY BĄDŹ ZASIŁKU CHOROBOWEGO PO 2012 ROKU!!! ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NETTO ZA PIERWSZY PEŁEN MIESIĄC
 • W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU: ŚWIADECTWO/-A PRACY, DECYZJA PUP O UTRACIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OSOBY BEZROBOTNEJ, WYPIS Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, DECYZJA O UTRACIE RENTY, EMERYTURY, ZASIŁKU CHOROBOWEGO
 • ZAŚWIADCZENIE Z PUP O POSIADANYM STATUSIE OSOBY BEZROBOTNEJ
 • POTWIERDZENIE OTRZYMYWANYCH ALIMENTÓW ZA 2012 ROK
 • KOPIA WPISU/WYPISU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • DEKLARACJA DOCHODU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK- RYCZAŁT LUB KARTA PODATKOWA
 • ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/ STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA
 • KOPIA DECYZJI ZUS O OTRZYMYWANYCH ŚWIADCZENIACH EMERYTALNO- RENTOWYCH
 • DOKUMENTY O UZYSKANYM DOCHODZIE NIEOPODATKOWANYM ZA 2012 ROK TJ. STYPENDIA, GOSPODARSTWO ROLNE
 • ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY DZIECKA O NAUCE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ ( DZIECI OD LAT 16) LUB SZKOLE WYŻSZEJ
 • ZAŚWIADCZENIE Z MOPS/GOPS INNEJ GMINY ZAMELDOWANIA

POWYŻSZE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE W POKOJU 103 NA I PIĘTRZE OD DNIA 01.08.2013 R.

 

 


 

 

 

PSYCHOLOG W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie zatrudnił od dnia 27 maja 2013 r. psychologa do Punktu Konsultacyjnego.

Pomoc psychologiczna skierowana jest dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób będących w kryzysie.

Dyżury psychologa odbywają się dwa razy w miesiącu, w co drugi poniedziałek w godz. 13:30 do 15:30.

Osoby potrzebujące wsparcia, czy porady psychologicznej proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej nr tel. /42/213 89 83, bądź przyjść osobiście do GOPS, ul. Kościuszki 3 h, pok. 105 w celu ustalenia godziny spotkania.

Harmonogram konsultacji psychologicznych prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie:

 

 • 27 maja – poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30
 • 10 czerwca - poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30
 • 24 czerwca - poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30
 • 8 lipca - poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30
 • 22 lipca - poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30
 • 12 sierpnia - poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30
 • 26 sierpnia - poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30
 • 9 września - poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30
 • 23 września - poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30
 • 7 października - poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30
 • 21 października - poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30
 • 4 listopada - poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30
 • 18 listopada - poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30
 • 2 grudnia - poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30
 • 16 grudnia - poniedziałek w godz. 13.30 – 15.30

 

 


 

 

 

KOLONIE 2013 ROK

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 r., w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansuje (z środków GKRPA ) wypoczynek letni, w formie kolonii, dla 26 dzieci w wieku 6 – 17 lat z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Ksawerów.

Wypoczynek będzie organizowany przez Hufiec ZHP Pabianice:

   1. w Małeczu w terminie: 01.07.2013 r. – 14.07.2013 r.,

      dla 15 dzieci w wieku 6 – 10 lat, uczniów szkół podstawowych;

   2. w Rogowie w terminie: 25.07.2013 r. - 13.08.2013 r.,

       dla młodzieży w wieku 11-17, uczniów gimnazjum.

Wypoczynek planowany jest dla 26 dzieci na łączną kwotę 19.993,00 zł.

 

 


 

 

 

POMOC DLA NAJUBOŻSZYCH W FORMIE ŻYWNOŚCI

 

W kwietniu 2013 r. Wójt Gminy Ksawerów p. Adam Topolski podpisał porozumienie z Bankiem Żywności, na mocy którego 100 najuboższych mieszkańców naszej gminy – wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie będzie otrzymywać żywność w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013”. W ramach zawartej umowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował już 4 tony artykułów żywnościowych. 1,5 tony w miesiącu kwietniu oraz 2,5 tony w maju. Wśród asortymentu znalazły się takie produkty jak: ser topiony, ser żółty, herbatniki, mielonka wieprzowa, klopsy w sosie pomidorowym, kasza gryczana, ryż, makaron, mąka, cukier, olej, mleko, płatki kukurydziane, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy.

Zgodnie z umową Bank Żywności przekaże artykuły spożywcze a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie będzie rozdysponowywał w ilości nie mniejszej niż 30 kg i nie większej niż 70 kg na osobę na rok.

 

 


 

 

 

ASYSTENT RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie od marca 2013 r. zatrudnia asystenta rodziny, w ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013.

Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy takich działań, które będą służyły wsparciu rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a które umożliwiłyby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub umożliwiłoby powrót do rodziny dzieci już wcześniej umieszczonych w systemie pieczy zastępczej tj. placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej.

 

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie zleci przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie przekaże kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną.

 

Uprawnienia asystenta rodziny

W związku z wykonywaniem zadań asystenta rodziny, ma on prawo do:

 • wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną,
 • występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji (w tym informacji i dokumentów zawierających dane osobowe) niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie,
 • uzyskiwania od podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych informacji o stanie zdrowia członków rodziny w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy rodzinie i w związku z wykonywaną pracą.

 

 


 

 

   

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

 

Od 08 stycznia 2013 roku Gmina Ksawerów za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęła realizację programu prac społecznie użytecznych organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach.

Od stycznia 2013 r. z programu prac społecznie użytecznych skorzystało 15 osób z terenu Gminy Ksawerów.

Prace społecznie użyteczne są jedną z form aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Na wniosek gminy Starosta kieruje bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze 10 godzin w tygodniu. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą a Gminą na rzecz, której prace będą wykonywane. Starosta na wniosek Gminy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy refunduje Gminie ze środków Funduszu Pracy 42,50% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,70 zł  za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych do 31 maja 2013 roku a od 1 czerwca 2013 roku zgodnie z waloryzacją 8,00 zł za każdą godzinę pracy. Przychody w formie świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych są wolne od podatku. Świadczenie nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Świadczenie jest wypłacane przez Gminę, w której organizowane są prace, w okresach miesięcznych z dołu.

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej gdyż pomiędzy podmiotem, w którym są organizowane prace a osobą bezrobotną nie nawiązuje się żadnego stosunku pracy i nie jest zawierana żadna inna umowa. Ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego według prawa cywilnego. Osoby te są dalej osobami bezrobotnymi i podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu i wypadkowemu.

Dwie strony (podmiot i osoba bezrobotna) mają wobec siebie zobowiązania, wyrażające się między innymi:

Zobowiązania GOPS:

 • stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
 • uwzględnienia przy przydziale prac społecznie użytecznych wieku bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadanych kwalifikacji,
 • pouczenia osoby bezrobotnej o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny,
 • zapoznania bezrobotnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobowiązania osoby bezrobotnej:

 • zobowiązanie wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez gminę lub podmiot, w którym te prace są organizowane,
 • zobowiązanie do przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.

Za nie stawienie się do pracy lub naruszenie porządku w miejscu pracy podopieczny zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego co za tym idzie nie może wykonywać w tym czasie prac społecznie użytecznych.

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aneta Górczyńska [Referent] dnia 7 czerwiec 2013
Informacja opublikowana przez:
  Aneta Górczyńska dnia 22 maj 2013 godz. 09:42
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aneta Górczyńska dnia 17 czerwiec 2015 godz. 13:18
Liczba odsłon:
  9191 od 22 maj 2013 godz. 09:42  (średnio 3.25 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com