0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WYBORY » Wybory Samorządowe 2014


Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o trminie złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępniania do wględu przedłożonych komisarzowi wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestnicz?cych w wyborach samorz?dowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 .

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi

 

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej

- Wybory do Rady Gminy Ksawerów 

Protokół z wyborów - Rada Gminy Ksawerów

Zał?czniki:

Okręg wyborczy Nr 1

Okręg wyborczy Nr 2

Okręg wyborczy Nr 3

Okręg wyborczy Nr 4

Okręg wyborczy Nr 5

Okręg wyborczy Nr 6

Okręg wyborczy Nr 7

Okręg wyborczy Nr 8

Okręg wyborczy Nr 8

Okręg wyborczy Nr 9

Okręg wyborczy Nr 10

Okręg wyborczy Nr 11

Okręg wyborczy Nr 12

Okręg wyborczy Nr 13

Okręg wyborczy Nr 14

Okręg wyborczy Nr 15

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Ksawerów

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Ksawerów

 

 

Uchwała Nr 11 Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie z dnia 27 paĄdziernika 2014 r. w sprawie sporz?dzenia listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Ksawerów w wyborach samorz?dowych zarz?dzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Treść uchwały nr 11

Treść obwieszczenia do uchwały nr 11

 

Uchwała Nr 10 Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie z dnia 27 paĄdziernika 2014 r. w sprawie sporz?dzenia listy kandydatów na Wójta Gminy Ksawerów w wyborach samorz?dowych zarz?dzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Treść uchwały nr 10

Treść obwieszczenia do uchwały Nr 10

 

Uchwała Nr 9 Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie z dnia 27 paĄdziernika 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorz?dowych zarz?dzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Treść uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

 

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie - Kliknij, aby pobrać harmonogram

 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie z dnia 22.10.2014 r. o wylosowanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na Radnych Rady Gminy Ksawerów w wyborach zarz?dzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Treść informacji

 

Zawiadomienie o przeprowadzeniu losowania członków do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3.

Zawiadomienie

 

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 paĄdziernika 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarz?dzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Treść komunikatu

 

Zarz?dzenie Nr 209/14 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 13 paĄdziernika 2014 r. w spawie upoważnienia pracownika Urzedu Gminy do prowadzenia czynno?ci zwi?zanych ze sporz?dzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Treść Zarządzenia Nr 209/14

 

Zarzadzenie Nr 197/14 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 29 wrzesnia 2014 r. w sprawie upowaznienia osób do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

treść Zarządzenia Nr 197/14

 

Zarz?dzenie Nr 181/14 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 19 wrze?nia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Treść Zarządzenia Nr 181/14

 

Obwieszczenie  Wójta Gminy Ksawerów  z dnia 1 paĄdziernika 2014 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwo?ci głosowania korespondencyjnego  oraz wskazanie obwodowej komisji wyborczej  wyznaczonej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Obwieszczenie do pobrania

 

Informacja o numerach i granicach okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Ksawerów, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej, wła?ciwej dla okręgu.

Informacja do pobrania

 

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie

 

08.10.2014 r.  (?roda)           godz.        15:00 -  16.00

09.10.2014 r.  (czwartek)       godz.       8:00 -  10:00

10.10.2014 r.  (pi?tek)           godz.       12:000–14:00

13.10.2014 r. (poniedziałek)   godz.       16:00 – 18:00

14.10.2014 r.   (wtorek)         godz.       08:00– 10:00

15.10.2014 r.  (?roda)            godz.       13:30 15:30

16.10.2014 r.  (czwartek)     godz.          8:00 – 10:00

17.10.2014 r.  (pi?tek)         godz.          18:00 – 24:00

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie: Urz?d Gminy w Ksawerowie,  ul. Ko?ciuszki 3 h, 95-054 Ksawerów II piętro p. nr 201 tel. (42) 213-80- 50.

 

 

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie

w zakresie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na wójta

 

30.09.2014 r. (wtorek)        godz.        11.00 -  14.00

01.10.2014 r. (?roda)          godz.          8.00 -  11.00

02.10.2014 r. (czwartek)      godz.       11.00 – 14.00

03.10.2014 r. (pi?tek)          godz.         8.30 – 12.30

06.10.2014 r. (poniedziałek) godz.       16.00 – 18.30

07.10.2014 r. (wtorek)         godz.       17.00 – 24.00

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie: Urz?d Gminy w Ksawerowie ul. Ko?ciuszki 3 h, 95-054 Ksawerów II piętro p. nr 201 tel. (42) 213-80- 50.

 

 

Komunikat  dotycz?cy składu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

Komunikat

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Ksawerowie  z dnia 24 wrze?nia 2014 r.

o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w łodzi z dnia 22 wrze?nia 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydetów miast) zarz?dzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

Komunikat do pobrania

 

Informacja Wójta Gminy Ksawerów z dnia 27 sierpnia 2014 r. - - wykaz miejsc na terenie Gminy Ksawerów, na których s? zlokalizowane tablice, gabloty lub słupy ogłoszeniowe, przeznaczonych na bezplatne umieszczanie plakatów Komisji Wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach samorz?dowych, zarz?dzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja Wójta Gminy Ksawerów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów z dnia 1 wrze?nia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej.

treść obwieszczenia

 

Komunikat Komisarza Wyborczego 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2014 r.

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Paulina Tyczko [sekretarka] dnia 6 luty 2015
Informacja opublikowana przez:
  Magdalena Błaszkowska dnia 7 marzec 2014 godz. 07:49
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aneta Kosiorek dnia 15 kwiecień 2015 godz. 13:07
Liczba odsłon:
  11697 od 7 marzec 2014 godz. 07:49  (średnio 4.09 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com