0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Kontrole


ROK 2014

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 03.07.2014 r.-17.07.2014 r.
przez  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.
 kontrola spełnainia obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 07.05.2014 r.
przez  Archiwum Państwowe w Łodzi.
 kontrola archiwum zakładowego.
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 04.02.2014 r.-05.02.2014 r.
przez  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi.
 kontrola w wyniku typowania operacji w ramach PROW 2007-2013 pn. "Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej przez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół GDKzB w Ksawerowie"
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

 

ROK 2013

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 09.09.2013 r.-11.10.2013 r.
przez  Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi
kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Ksawerów
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 06.08.2013 r.
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi
dot. kontroli przed podpisaniem  umowy o dofinansowanie Projektu Nr POIS.01.01.00-00-317/12
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 10.06.2013 r.
przez  Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pabianicach
ocena stanu sanitarnego ujść oraz stacji uzdatniania wody w Nowej Gadce oraz w Ksawerowie
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 20.05.2013 r.
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
dot. kontroli realizacji porozumienia Nr 15/ŚDS/2011 zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Ksawerów w dniu 15 kwietnia 2011 roku
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 10.04.2013 r.
przez  Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pabianicach
dot. utrzymania czystości i porządku na terenach należących do Gminy Ksawerów
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 22.03.2013 r.
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi
dot. kontroli umowy pożyczki Nr 512/GW/P/2012 z NFOŚiGW w Łodzi
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 03.01.2013 r.
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi
dot. kontroli umowy dotacji Nr 506/017/D/2012 z NFOŚiGW w Łodzi
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

ROK 2012

 

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 14.11.2012 r.
przez Urząd Marszałkowski w Łodzi
dot. kontroli projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi z programu PROW 2007-2013”
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 19.09.2012 r.
przez  Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pabianicach
dot. kontroli ujęć oraz stacji uzdatniania w Ksawerowie oraz w Nowej Gadce
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 21.09.2012 r.
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi
dot. kontroli wniosku N120802W
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 13.09.2012 r.
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi
dot. kontroli wniosku N120999W
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 18.04-15.06.2012 r.
przez II Oddział ZUZ w Łodzi
zgodnie z ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn zm.) zaleceń nie wydaje się
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 23.03.2012 r.
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
dot. kontroli dokumentacji z zakresu szkoleń obronnych oraz planowania operacyjnego
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 13-16.01.2012 r.
przez Urząd Marszałkowski w Łodzi
dot. kontroli realizacji inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów” – etap II
informacja nt. protokołu z przeprowadzonej kontroli w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

ROK 2011

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 06.09.2011 r.
przez Archiwum Państwowe w Łodzi
(dot. kontroli archiwum zakładowego)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 02.09.2011 r.
przez Powiatową Stację Sanitarna-Epidemiologiczną
(dot. oceny stanu sanitarnego toalet ogólnodostępnych znajdujących się w Urzędzie Gminy Ksawerów)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 04.07.2011 r.
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi
(dot. kontroli realizacji umowy 18/OW/D/2011)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 22.04.2011 r.
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi
(dot. kontroli wniosku o dofinansowanie Nr N110113W)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 03.02.2011 r.
przez Urząd Marszałkowski w Łodzi
(dot. kontroli projektu w ramach PROW 2007-2013 pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów")
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

ROK 2010

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 28.10.2010 r.
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
(dot. kontroli zakończenia realizacji projektu POKL 07.03.00-10-076/10-00)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 15.10.2010 r.
przez Państwową Inspekcję Pracy w  Łodzi
(dot. przestrzegania przepsiów prawa pracy, dotyczących urlopów wypoczynkowych)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 20.08.2010 r.
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w  Łodzi
(dot. organizacji przyjmowania i terminowości załatwiania skarg i wniosków w 2009 i 2010 r.)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 19.08.2010 r.
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi
(dot. kontroli wniosku o umorzenie pożyczki nr 196/OW/P/2006
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 26.07.2010 r.
przez Urząd Marszałkowski w Łodzi
(dot. kontroli na zakończenie realizacji projektu WND-RPLD-02-05-00-00-019/09
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 23.06.2010 r.
przez ZKSS Sądu Rejonowego w Pabianicach
(dot. kontroli dokumentacji osób skierowanych do pracy przez sąd w ramach kary ograniczenia wolności)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 27.05.2010 r.
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w  Łodzi
(dot. kontroli doraźnej projektu nr 527/2009 pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody: Ksawerów i Nowa Gadka w Gminie Ksawerów")
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 26.03.2010 r.
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w  Łodzi
(dot. kontroli problemowej w zakresie ewidencji ludności)

ROK 2009

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 03.08.2009 r.
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w  Łodzi
(dot. kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 15.05.2009 r.
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi
(dot. kontroli wniosku o umorzenie pożyczki nr Z66/OW/P/2004)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 15.04.2009 r.
przez Powiatową Stację Sanitarna-Epidemiologiczną w Pabianicach
(dot. stanu sanitarno porządkowego terenów podległych Gminie Ksawerów)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 02.03.2009 r.
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w  Łodzi
(dot. kontroli problemowej realizacji zadania inwestycyjnego w ramach kontraktu wojewódzkiego pn. "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów")
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

ROK 2008

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 19.11.2008 r.
przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w  Łodzi
(dot. kontroli rejestru wyborców)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 30.09.2008 r.
przez Archiwum Państwowe w  Łodzi
(dot. kontroli archiwum zakładowego)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 06.09.2008 r.
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w  Łodzi
(dot. kontroli projektu ZPORR 507104)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 14.04.2008 r.
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi
(dot. kontroli wniosku M080164W)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 25.02.2008 r.
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w  Łodzi
(dot. kontroli problemowej w ŚDS w Ksawerowie w zakresie poprawności zadania inwestycyjnego: "Adaptacja i modernizacja poddana budynku ŚDS w Ksawerowie")
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

ROK 2007 

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 17.10.2007 r.
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
(dot. kontroli doraźnej projektu 528/2004 ZPORR)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 10.10.2007 r.
przez ARiMR w Łodzi
(dot. kontroli inwestycji programu SAPARD, nr umowy 2291/731-050002/02)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 16.07.2007 r.
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi
(dot. kontroli umowy 196/OW/P/2006)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 09.07.2007 r.
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
(dot. kontroli projektu 528/2004 ZPORR)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 14.05.2007 r.
przez Ministerstwo Obrony Narodowej
(dot. kontroli w zakresie wykonywania zadań obronnych)

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 29.03.2007 r.
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
(wizytacja dot. uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy, przyznanych środków finansowych na uruchomienie)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 26.01.2007 r.
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Łodzi
(dot. wykorzystania środków z umowy pożyczki 217/5/P/99)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 08.01.2007 r.
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
(dot. prawodłowości wykorzystania dotacji w 2006 r. na projekt pn. "Termomodernizacja zespołu budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

 ROK 2006

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 6.12.2006 r.
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
(dot. Zasadności uruchomienia dotacji na projektach: "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SP ZOZ "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie, "Zakup aparatu RTG do gabinetu stomatologicznego dla SP ZOZ "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 24.11.2006 r.
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
(dot. ewidencjonowanie i gospodarowanie sprzętu oc, konsewacja i magazynowanie sprzętu oc)
Protokół z przeprowadzonej kontroli do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów p.203

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 14.09.2006 r.
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ksawerów
(dot. Analizy Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Ksawerów za I półrocze 2006 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2006 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 29 sierpnia 2006 r. oraz kontroli dokumentów)
Protokół z przeprowadzonej kontroli

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 27.03.2006 r.
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ksawerów
(dot. Analizy Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Ksawerów za 2005 r.
oraz kontroli dokumentów)
Protokół z przeprowadzonej kontroli
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ksawerów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów za 2005 rok.

ROK 2005

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 07.11.2005 r.
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ksawerów
(dot. Analizy Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Ksawerów za I półrocze 2005 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2005 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 30 sierpnia 2005 r. oraz kontroli dokumentów)
Protokół z przeprowadzonej kontroli

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 04.07.2005 r.
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ksawerów
(dot. Realizacji wniosków radnych i sołtysów w 2004 r., oraz analizy skarg, wniosków i zażaleń, które wpłynęły do Urzędu Gminy Ksawerów)
Protokół z przeprowadzonej kontroli

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 11.04.2005 r.
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ksawerów
(dot. Analizy Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Ksawerów za 2004 r.
oraz kontroli dokumentów)
Protokół z przeprowadzonej kontroli
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ksawerów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów za 2004 rok.

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 09.02.2005 r.
przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi
(dot. prawidłowości klasyfikacji podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w Programie SAPARD przez wybranych beneficjentów tego Programu)
Protokół z przeprowadzonej kontroli

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 03.02.2005 r.
przez Archiwum Państwowe w Łodzi
(Kontrola Archiwum Zakadowego)
Protokół z przeprowadzonej kontroli

ROK 2004

Kontrola Szkoły Podstawowej w Ksawerowie przeprowadzona w dniu 09.11.2004 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ksawerów
Protokół z przeprowadzonej kontroli

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 07.10.2004 r.
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ksawerów
(dot. Analizy Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Ksawerów za I półrocze 2004 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2004 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 30 sierpnia 2004 r. oraz kontroli dokumentów)
#p386#

Kontrola Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej przeprowadzona w dniu 20.09.2004 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ksawerów
Protokół z przeprowadzonej kontroli

Kontrola Gimnazjum w Ksawerowie przeprowadzona w dniu 26.05.2004 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ksawerów
Protokół z przeprowadzonej kontroli

Kontrola Urzędu Gminy Ksawerów przeprowadzona w dniu 19.04.2004 r.
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ksawerów
(dot. Analizy Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Ksawerów za 2003 r.
oraz kontroli dokumentów)
#p389#
#p390#
 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Magdalena Błaszkowska [Sekretarka]
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 17 czerwiec 2004 godz. 10:51
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Magdalena Błaszkowska dnia 21 lipiec 2014 godz. 13:38
Liczba odsłon:
  13904 od 17 czerwiec 2004 godz. 10:51  (średnio 2.91 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com