0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
MEDiKSA » Informacje SP ZOZ » Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych


      

                                                           

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA 

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

 

działając na podstawie:

 

  • Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j.z dnia 8 kwietnia 2015 r. Dz.U. z dnia 2015 r. poz.618 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (t.j.z dnia 8 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm. )
  • Regulaminu pracy komisji konkursowej

ogłasza  w dniu  04.04.2016 r. konkurs i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia  na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 

  1. badań USG

1.diagnostyki narządu rodnego ( ginekologicznych i endovaginalnych)

2.diagnostyki ciąży

3. diagnostyki POZ oraz gruczołu piersiowego

     II.  diagnostyki laboratoryjnej

     III. diagnostyki RTG

     IV. krioterapii w schorzeniach ginekologicznych

Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Informacje o warunkach konkursu dostępne są w siedzibie MEDiKSA, nr tel 42 212 81 37,

e mail ksazoz@poczta.onet.pl\    oraz na stronie internetowej http://www.ksawerow.bip.cc/

Miejsce i termin składania ofert: MEDiKSA 95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27,  13.04.2016 r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13.04.2016 o godzinie 11.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.04.2016 r.

Przyjmujący Zamówienie jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.z dnia 8 kwietnia  2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Barbara Sereczyńska dnia 4 kwiecień 2016
Informacja opublikowana przez:
  Barbara Sereczyńska dnia 12 luty 2014 godz. 19:46
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Barbara Sereczyńska dnia 5 kwiecień 2016 godz. 12:14
Liczba odsłon:
  7206 od 12 luty 2014 godz. 19:46  (średnio 2.89 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com