0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
MEDiKSA » Cennik usług medycznych                    

                           Zarządzenie Nr 125/2017

                                          z dnia 12.01.2017 r.

          Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                 MEDiKSA

                                  w sprawie: cennika usług medycznych

 

Na podstawie art. 44 i 45 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t. j. z dnia 8 kwietnia 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz.618 z późn. zm.) oraz art.16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. z dnia 8 kwietnia 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), zarządzam co następuje :

                                                       § 1

1.

Cena orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego wydanego na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także, jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

20,00 PLN

2.

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

20,00 PLN

3.

Opłata za wydanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych

50,00 PLN

4. Ceny za badania profilaktyczne:

a.

opłata za wydanie orzeczenia lekarskiego do badań profilaktycznych

50,00 PLN

b.

opłata za badania dodatkowe zlecone do badań profilaktycznych zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

 

 

 

5. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii :

a.

jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

8,00 PLN

b.

jedna strona kopii dokumentacji medycznej

0,50 PLN

c.

sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku

1,60 PLN

 

 

§ 2

Ceny świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego w przypadkach świadczeń nie stanowiących świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego” :

  1. Leczenie endodontyczne:

a.

Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 1 kanału

100,00 PLN

b.

Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów

200,00 PLN

c.

Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów

250,00 PLN

 

2.

Lakowanie za każdy ząb powyżej 7 roku życia

30,00 PLN

3.

Wypełnienie zęba na trzech powierzchniach światłoutwardzalne

150,00 PLN

4.

Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym

100,00 PLN

5.

Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa

50,00 PLN

6.

Lakierowanie

50,00 PLN

7.

Zdjęcie korony protetycznej

30,00 PLN

8.

Zdjęcie mostu (za każdy punkt)

30,00 PLN

9.

Zdjęcie RTG

12,00 PLN

10.

Dopłata do świadczeń standardowych ( wypełnienie )

----------------

11.

Znieczulenie silniejsze – dopłata do świadczeń ponadstandardowych

----------------

12.

Badanie stomatologiczne

30,00 PLN

13.

Znieczulenie

30,00 PLN

14.

Leczenie z wypełnieniem materiałem światłoutwardzalnym

100,00 PLN

15.

Opatrunek

30,00 PLN

16.

Skaling

100,00 PLN

17.

Ekstrakcja

100,00-150,00 PLN

18.

Szycie

50,00 PLN

19.

Zdjęcie szwów

30,00 PLN

20.

Nacięcie ropnia

30,00 PLN

21.

Naprawa protezy bez wycisku

50,00 PLN

22.

Naprawa protezy z wyciskiem

80,00 PLN

23.

Każdy następny punkt w naprawie

10,00 PLN

24.

Cementowanie korony( mostu) - za każdą koronę

50,00 PLN

25.

Etruska

250,00 PLN

26.

Proteza 1 – 4

250,00 PLN

27.

Siatka

50,00 PLN

28.

Drut

20,00 PLN

29.

Zęby „Super lux” lub „Detrey” lub „Ivoclear”

100,00 PLN

30.

Łuk lany

250,00 PLN

31.

Bezbarwny akryl

50,00 PLN

32.

Proteza szkieletowa

1200,00 PLN

33.

Proteza osiadająca akrylowa

500,00 PLN

34.

Proteza z zębami kompozytowymi

600,00 PLN

35.

Proteza z zębami porcelanowymi

900,00 PLN

36.

Proteza termoplastyczna (elastyczna, bez klamrowa)

1400,00 PLN

37.

Proteza szkieletowa termoplastyczna ( bez metalowa)

1 800,00 PLN

38.

Podścielenie protezy

100,00 PLN

39.

Płyta lana

250,00 PLN

40.

Wzmocnienie protezy włóknem szklanym(łukiem )

250,00 PLN

41.

Szyna nagryzowa twarda

150,00 PLN

42.

Szyna nagryzowa miękka

150,00 PLN

43.

Ochraniacz na zęby (szyna ochronna)

150,00 PLN

44.

Wzmocnienie protezy siatką z włókna szklanego

300,00 PLN

45.

Szyna lana

600,00 PLN

46.

Szyna akrylowa

300,00 PLN

47.

Szynoproteza

800,00 PLN

48.

Wybielanie

300,00 PLN

49.

Test na obecność patogenów wywołujących periodontitis/periimplantitis standard

130,00 PLN

50.

Test diagnostyczny na obecność Candida w jamie ustnej standard

120,00 PLN

§ 3

Ceny usług medycznych dotyczące szczepień:

1.

W przypadku, gdy szczepienie wykonuje się szczepionką zakupioną poza MEDiKSA, koszt usługi tzn. badania lekarskiego i zaszczepienia przez pielęgniarkę

20,00 PLN

 

2. Ceny szczepień ochronnych, nie objętych obowiązkowym kalendarzem szczepień, szczepionkami dostępnymi w MEDiKSA, zawierające cenę szczepionki oraz koszt badania lekarskiego i szczepienia wykonywanego przez pielęgniarkę:

a.

Szczepienie ENGERIX B 20mcg (żółtaczka typu B)

80,00 PLN

b.

Szczepienie ENGERIX B 10mcg (żółtaczka typu B)

60,00 PLN

c.

Szczepienie TWINRIX ADULT (żółtaczka typu A i B)

170,00 PLN

d.

Szczepienie HAVRIX 720 JUNIOR (żółtaczka typu A)

100,00 PLN

e.

Szczepienie HAVRIX ADULT (żółtaczka typu A)

150,00 PLN

f.

Szcepienie INFLUVAC (grypa)

35,00 PLN

g.

Szczepienie HIBERIX

55,00 PLN

h.

Szczepienie PEDVAX-HIB

45,00 PLN

i.

Szczepienie INFANRIX DTP-a (błonica, tężec, krztusiec)

80,00 PLN

j.

Szczepienie INFANRIX IPV+HIB (błonica, tężec, krztusiec, polio, hib)

140,00 PLN

k.

Szczepienie VARILRIX (ospa wietrzna)

200,00 PLN

l.

Szczepienie PREVENAR

290,00 PLN

m.

Szczepienie SILGARD

250,00 PLN

n.

Szczepienie FSME IMMUN

87,00 PLN

o.

Szczepienie NEIS VAC C

150,00 PLN

p.

Szczepienie VAXIGRIP

35,00 PLN

q.

Szczepienie ROTARIX

310,00 PLN

r.

Szczepienie SYNFLORIX

210,00 PLN

s.

Szczepienie INFANRIX Hexa

210,00 PLN

t.

Szczepienie ENGERIX B w ramach akcji „ Żółty Tydzień”

65,00 PLN

u.

Szczepienie Boostrix

100,00 PLN

v.

Szczepienie Boostrix Polio

100,00 PLN

§ 4

Ceny świadczeń medycznych dla osób nieuprawnionych do nieodpłatnych świadczeń MEDiKSA :

1.

Porada lekarska w Poradni POZ

50,00 PLN

2.

Porada lekarska w domu pacjenta

90,00 PLN

3.

Stwierdzenie zgonu (włącznie z wydaniem karty zgonu)

90,00 PLN

4.

Porada w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

90,00 PLN

5.

Pomiar RR

2,00 PLN

6.

Iniekcja domięśniowa

10,00 PLN

7.

Iniekcja dożylna

12,00 PLN

8.

Iniekcja domięśniowa w domu pacjenta

15,00 PLN

9

Iniekcja dożylna w domu pacjenta

20,00 PLN

10.

Pobranie materiału do badań w domu pacjenta

15,00 PLN

11.

Pomiar glukometrem

3,00 PLN

12.

EKG bez opisu

12,00 PLN

 

13. Badania USG:

a.

Badanie USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępna ocena gruczołu krokowego

55,00 PLN

b.

Badanie USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego

55,00 PLN

c.

Badanie USG ślinianek

55,00 PLN

d.

Badanie USG obwodowych węzłów chłonnych

55,00 PLN

e.

Badanie USG tarczycy i przytarczyc

55,00 PLN

f.

Badanie USG gruczołu piersiowego

55,00 PLN

g.

Badanie USG ciąży

70,00 PLN

h.

Badanie USG narządu rodnego

55,00 PLN

14.

Cytologia

40,00 PLN

15.

Histopatologia

60,00 PLN

 

16. Dla badań laboratoryjnych ustala się ceny zgodne z aktualnie obowiązującym cennikiem.

 

§ 5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2017 r.

 

2. Traci moc Zarządzenie Nr 121/ 2016 z dnia 21.09.2016 r. w sprawie cennika usług medycznych.

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Barbara Sereczyńska dnia 12 styczeń 2017
Informacja opublikowana przez:
  Barbara Sereczyńska dnia 6 maj 2014 godz. 20:23
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Barbara Sereczyńska dnia 24 styczeń 2017 godz. 21:01
Liczba odsłon:
  5916 od 6 maj 2014 godz. 20:23  (średnio 2.59 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com