0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenia » Wyniki roliczenia dotacji za 2013 r.


Ksawerów, 31.03.2014 r.

 

Informacja Wójta Gminy Ksawerów

 

             W związku z § 11 ust. 4 i 5 uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia  6 lipca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ksawerów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, informuję, że dotacja celową na realizację zadań z zakresu sportu w 2013 r. otrzymały następujące Kluby Sportowe:

  1. Uczniowski Klub Sportowy „Atlas”, z siedzibą w Szkole Podstawowej przy ul. Zachodniej 33, 95-054 Ksawerów
  2. Uczniowski Klub Sportowy „Start”, z siedzibą przy ul. Zachodniej 33, 95-054 Ksawerów
  3. Gminny Klub Sportowy „Ksawerów”, z siedzibą przy ul. Cichej 16, 95-054 Ksawerów

Zgodnie z w/w uchwałą oraz zapisem w treści umów, Kluby zostały zobowiązane do złożenia sprawozdań w terminie 30 dni od zakończenia zadania. Kluby złożyły sprawozdania  w wyznaczonym terminie. Kontrola sprawozdań pod względem merytorycznym i finansowym zakończyła się 5 marca 2014 r.

Klub   sportowy

Kwota   dotacji

Informacja   o rozliczeniu

Uczniowski Klub   Sportowy

 „Atlas”

6 000,00   zł

Rozliczenie dotacji   zgodnie z warunkami umowy oraz załączonymi dokumentami finansowymi. Dotacja   prawidłowo rozliczona.

Uczniowski Klub   Sportowy

„Start”

6 000,00   zł

Rozliczenie dotacji   zgodnie z warunkami umowy oraz załączonymi dokumentami finansowymi. Dotacja   prawidłowo rozliczona.

Gminny Klub Sportowy   „Ksawerów”

38 000,00   zł

Rozliczenie dotacji   zgodnie z warunkami umowy oraz załączonymi dokumentami finansowymi. Dotacja   prawidłowo rozliczona.

 

Sprawozdania poszczególnych Klubów w wersji papierowej znajdują się w Urzędzie Gminy Ksawerów, w Referacie Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, pokój nr 305.

 

                                                                                                                   Wójt

                                                                                                          /-/ Adam TopolskiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aleksandra Bartold [Inspektor] dnia 31 marzec 2014
Informacja opublikowana przez:
  Aleksandra Bartold dnia 31 marzec 2014 godz. 11:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aleksandra Bartold dnia 31 marzec 2014 godz. 11:01
Liczba odsłon:
  4565 od 31 marzec 2014 godz. 11:00  (średnio 2.21 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com