0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rada Gminy - kadencja

    
 
 
 
 
  Wyświetl uchwały Rady Gminy dotyczące:

Budżet  
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
Podatki i opłaty lokalne  
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe  
Statut   

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com