0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Urząd Gminy (Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw) » Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska » Ochrona środowiska, rolnictwo » Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów


 

Wydawanie zezwolenia-decyzji na usunięcie drzew lub krzewów

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (druk wniosku do 

    pobrania w urzędzie Gminy Ksawerów lub na stronie internetowej:   www.ksawerow.bip.cc

2. mapka sytuacyjna z zaznaczonymi drzewami lub krzewami na działce.

 

Opłaty:

1. Wniosek na wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej (art.2, ust.1 Ustawy o opłacie  

    skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr.225 poz. 1635)

2. Zezwolenie zwolnione jest z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o

     opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.225.1635).

 

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty wpływu na dziennik podawczy tut. Urzędu.

 

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Ksawerów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

II piętro,  pok. 303 tel.: 213-80-50, fax  213- 80 -02 wew. 41

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7 30- 17 00

wtorek, środa, czwartek, piątek: 7 30  - 15 30

piątek: 7 30  - 14 00

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.880

     z późniejszymi zmianami)

2. Ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r.-kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity):   

    Dz. U.  z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami).

 

 

 

 

 

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Magdalena Błaszkowska [Sekretarka]
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 6 maj 2004 godz. 10:37
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Magdalena Błaszkowska dnia 16 sierpień 2013 godz. 09:41
Liczba odsłon:
  10599 od 6 maj 2004 godz. 10:37  (średnio 2.45 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com