0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Informacje nieudostępnione w BIP


 

Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych na stronach niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej następuje poprzez:

·        wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu,

·        udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie.

·         Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 5 maj 2004 godz. 15:11
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Monika Sroczyńska dnia 26 lipiec 2005 godz. 08:37
Liczba odsłon:
  13755 od 5 maj 2004 godz. 15:11  (średnio 2.86 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com