0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
MEDiKSA » Konkursy ofert » Konkurs ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia


Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA 

działając na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity  z dnia 8 kwietnia 2015 roku, Dz.U. z dnia 2015 roku, poz. 618 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z dnia 2 listopada  2016 roku, Dz. U. z 2016 r. poz.1793)
  • Regulaminu pracy komisji konkursowej

ogłasza w dniu 05.01.2017 r. konkurs i zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

  • świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia

 

Informacje o warunkach konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://www.ksawerow.bip.cc/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MEDiKSA.

Miejsce i termin składania ofert: MEDiKSA 95-054 Ksawerów,

ul. Jana Pawła II 27, do 23.01.2017 r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 23.01.2017 r. o godzinie 12.00

Przyjmujący Zamówienie jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

         Umowa zostanie zawarta od 1.02.2017 r. do 31.01.2020 r.

Komisja powiadomi Oferentów o wynikach konkursu na piśmie.

 

Zastrzega się prawo odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursów zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z dnia 2 listopada 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793).

 

Możliwość zawarcia umowy o pracę.

Materiały konkursowe do pobrania

 

 

 

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Barbara Sereczyńska dnia 5 styczeń 2017
Informacja opublikowana przez:
  Barbara Sereczyńska dnia 10 styczeń 2017 godz. 17:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Barbara Sereczyńska dnia 10 styczeń 2017 godz. 17:39
Liczba odsłon:
  3017 od 10 styczeń 2017 godz. 17:31  (średnio 2.1 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com