0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Gospodarka odpadami » Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

na terenie gminy Ksawerów

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Handlowej 30/34 w Ksawerowie (Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

  •  w każdą środę od 7.00 do 15.00
  •  w każdą sobotę od 7.00 do 13.00

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ksawerów, po okazaniu dowodu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Ksawerów.

                Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

- zużyte baterie i akumulatory;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz urządzenia zawierające freony;

- odpady wielkogabarytowe;

- zużyte opony;

- przeterminowane leki;

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

- odpady budowlano–rozbiórkowe;

- odpady zielone;

- opakowania wielomateriałowe;

- opakowania szklane oraz szkło;

- opakowania z tworzyw sztucznych;

- opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura;

- opakowania z metali oraz metale.

Właściciel nieruchomości może przekazać do PSZOK do 2 m3 odpadów budowlano – rozbiórkowych i do 4 sztuk opon (wyłącznie z samochodów osobowych) w skali roku.

Do PSZOK nie będą przyjmowane takie odpady jak: materiały zawierające azbest, papa, styropian budowlany, szkło zbrojne i hartowane.

Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, od osób zamieszkałych poza terenem gminy Ksawerów, od podmiotów gospodarczych.

 

Regulamin PSZOK

 

Info: Referat Komunalny

 

 

                                                

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ewa Krawczyk [Podinspektor] dnia 30 czerwiec 2015
Informacja opublikowana przez:
  Magdalena Błaszkowska dnia 12 wrzesień 2013 godz. 11:52
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aneta Kosiorek dnia 30 czerwiec 2015 godz. 10:36
Liczba odsłon:
  12125 od 12 wrzesień 2013 godz. 11:52  (średnio 4.06 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com