0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Gospodarka odpadami


 

SZANOWNY MIESZKAŃCU

 

Urząd Gminy Ksawerów uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2013 roku odpady komunalne (zmieszane i segregowane) z Twojej posesji będzie odbierać firma REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział Łódź ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź. Firma ta wyposaży właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na czas realizacji przedmiotowego zamówienia, bez dodatkowych opłat. Ilość i objętość pojemników służących do gromadzenia odpadów będzie dostarczana na podstawie złożonych do Urzędu Gminy Ksawerów deklaracji. Mieszkańcy otrzymają kalendarzyki wywozu odpadów, które będą dostępne na stronie internetowej urzędu: www.gmina.ksawerow.com oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ksawerów: www.ksawerow.bip.cc

 

Jeżeli zadeklarowałeś selektywną zbiórkę otrzymasz pojemniki:

SEGREGACJA

1 – 6 osób

 • pojemnik zielony- odpady zmieszane – 120 l

 • pojemnik żółty – odpady suche – 240 l

 • pojemnik pomarańczowy – opakowania szklane – 120 l

 • pojemnik brązowy – bioodpady – 140 l

powyżej 6 osób

 • pojemnik zielony- odpady zmieszane – 240 l

 • pojemnik żółty – odpady suche – 480 l

 • pojemnik pomarańczowy – opakowania szklane – 240 l

 • pojemnik brązowy – bioodpady – 140 l

Jeżeli zadeklarowałeś nieselektywną zbiórkę otrzymasz pojemniki:

BEZ SEGREGACJI

1 – 4 osoby

pojemnik 120 l na odpady komunalne zmieszane

powyżej 4 osób

pojemnik dostosowany do ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości nie mniejszy niż 240 l

 

W zabudowie wielorodzinnej pojemniki i kontenery będą dostosowane do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Informujemy, iż w pierwszej kolejności będą dostarczane pojemniki na odpady komunalne zmieszane. W okresie przejściowym może funkcjonować system workowy do selektywnej zbiórki. Po tym okresie zostaną dostawione na posesję trzy kolejne pojemniki do segregacji odpadów.

Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się z następującą częstotliwością:

 • odpady komunalne zmieszane – 2 razy w miesiącu

 • odpady suche – 1 raz w miesiącu

 • opakowania szklane – 1 raz na kwartał

 • bioodpady – 1 raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 2 razy w miesiącu

Jednocześnie informujemy, że Spółka „EKO-REGION” z/s w Bełchatowie oddział Pabianice przy ostatnim odbiorze pojemnika na zmieszane odpady komunalne zobowiązała się nieodpłatnie przekazywać worki w celu umożliwienia swoim klientom gromadzenia odpadów do czasu otrzymania nowych pojemników.

Informacje dotyczące terminów płatności i indywidualnych kont bankowych podane zostaną w miesiącu sierpniu br. Po 15 lipca br. planowane są spotkania informacyjno-edukacyjne z mieszkańcami gminy dotyczące nowej gospodarki odpadami komunalnymi.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ewa Krawczyk [Podinspektor] dnia 11 styczeń 2013
Informacja opublikowana przez:
  Aleksandra Bartold dnia 11 styczeń 2013 godz. 11:28
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Magdalena Błaszkowska dnia 23 kwiecień 2014 godz. 15:52
Liczba odsłon:
  14214 od 11 styczeń 2013 godz. 11:28  (średnio 4.38 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com