0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego » Informacje o GZZK


 INFORMACJA O GMINNYM ZESPOLE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


Podstawowe zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego realizowane w zakresie zarządzania (reagowania) kryzysowego:

 1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.

 2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi Gminy wniosku dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego.

 3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

 4. Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.

Podstawa prawna działania:

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - art. 7, ust. 1, pkt. 14:
  "Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
  W szczególności zadania własne obejmują sprawy: .
  14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, ."

 2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

 3. Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania KryzysowegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aleksandra Bartold [Inspektor] dnia 15 październik 2009
Informacja opublikowana przez:
  Aleksandra Bartold dnia 15 październik 2009 godz. 12:48
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aleksandra Bartold dnia 6 kwiecień 2011 godz. 11:37
Liczba odsłon:
  10321 od 15 październik 2009 godz. 12:48  (średnio 2.91 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com